VIDEO udělení plakety Stavba roku

Vzorový příklad, který by měl být znám po celé téhle zemi
Říká I
ng. arch. Jan Fibiger, Csc o Domu pro seniory ve Vranovicích

„Tohle je splněný sen každé obce velikosti Vranovic. Péče o nejstarší generaci je úkol který stojí před každým z nás a před celou společností. To, jak se zde podařilo spojit historickou podobu se záměrem obce i soukromým investorem je tak vzorový příklad možného řešení, který by měl být znám a prezentován po celé téhle zemi“. Těmito slovy ocenil předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Jan Fibiger výstavbu Domu pro seniory ve Vranovicích.

Kromě užitečnosti zařízení spočívá unikátnost projektu právě ve spojení veřejného sektoru se soukromým investorem. Díky tomu se realizace zcela obešla bez dotací, na něž obec původně nedosáhla. Odborníci tento způsob spolupráce nazývají PPP projekty – Public Private Partnership (PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru).

 

Shlédněte video z odhalení plakety za cenu Stavba roku 2014

https://www.youtube.com/watch?v=BkHtpP1hAgo

 

 

Čtěte také:

 

-sed-