Pozvánka k odhalení plakety Stavba roku

Srdečně Vás zveme ke slavnostnímu odhalení plakety Ceny Státního fondu rozvoje bydlení soutěže Stavba roku 2014. Uskuteční se v úterý 12. května 2015 v 11 hodin v Domě pro seniory Vranovice, Náměstíčko 53.

Dvaadvacátý ročník soutěže Stavba roku byl vypsán Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Záštitu udělilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury.

-sed-