Volnočasové aktivity

Život v Domě s pečovatelskou službou nabízí tyto volnočasové aktivity: místní Klub důchodců, park za domem, kulturní a společenské dění v obci Vranovice.

Klub důchodců byl vytvořen Ing. arch. Leonou Tupou ve velkorysém stylu. K dispozici je i kuchyňka. Využívají jej vranovičtí senioři a seniorky k pravidelným schůzkám a besedám. V současnosti se v klubu schází i Klub maminek.

Klub důchodců

Klub důchodců

 

 

 

 

002_DPS_Vranovice_D_Sedlackova