Služby v obci

V obci Vranovice se nachází široká síť služeb

 • řemeslníci
 • obchody
 • lékaři
 • lékárna
 • pobočka České pošty
 • základní a mateřská škola
 • obecní úřad s matrikou
 • sportovní hala
 • fotbalové hřiště
 • venkovní posilovna
 • knihovna
 • vycházkové lokality
 • rybářský revír
 • zájmové spolky a sdružení
 • TIC a vinotéka
 • farnost a kostel
 • vlakové a autobusové nádraží
 • restaurace
 • bohaté kulturní a společenské dění

Více se dozvíte na webových stránkách obce Vranovice www.vranovice.eu