Slavnostní otevření DPS

Dne 4. května  2013 se ve Vranovicích uskutečnilo slavnostní otevření nového Domu pro seniory. Dokončení jeho výstavby bylo pro obec významnou událostí. Svým rozsahem se stavba zapsala do historie obce jako největší investice posledních desetiletí.
Dům vyrostl na místě opuštěného objektu bývalého zemědělského družstva. Rozpadající se hospodářské budovy už neplnily svůj účel a tak na jejich místě vyrostla moderní budova, která zajistí důstojné stáří desítkám jeho obyvatel. FOTOGALERIE ze slavnostního otevření ZDE

Přípravy projektu trvaly několik let, avšak samotná stavba vznikla v rekordním čase, za pouhý jeden rok.

Demolice starých budov začala 1. února 2012, zachováno zůstalo jen přední křídlo domu, které bylo následně přestavěno.

Symbolická první cihla nové stavby byla položena 8. března 2012, kolaudace domu se uskutečnila o 14 měsíců později, přesně 3. května 2013.
Obec postavila nový Dům pro seniory zcela na vlastní náklady. Do jeho výstavby investovala částku zhruba 50 milionů korun. FOTOGALERIE z výstavby ZDE

Myšlenka výstavby Domu pro seniory vznikla už v roce 2005. Důvodem byl stále vzrůstající počet obyvatel vyššího věku a naprostá absence ubytovacího a pečovatelského zázemí

V domě pro seniory je k dispozici 48 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů, pro zhruba 80 lidí. Ty jsou určeny převážně soběstačným seniorům. Avšak pro obyvatele, jejichž zdravotní stav bude vyžadovat celodenní pečovatelskou službu, jsou přizpůsobeny 4 pokoje s kapacitou 16 osob.

Život v domě je součástí života obce

Obyvatelům budou k dispozici sociální a zdravotní služby, součástí komplexu je kuchyně a jídelna s možností celodenního stravování, kterou budou využívat i žáci základní školy a senioři z obce. Komplex bude sloužit také jako komunitní centrum pro důchodce z obce. Své zázemí v něm najde i klub maminek s malými dětmi. V budově je umístěna také lékárna.

Slavnostního otevření se zúčastnila Gabriela Vránová i farář

Dům byl slavnostně otevřen za přítomnosti starosty obce Vranovice Ing. Jana Helikara, zastupitelů, provozovatele Ing. Ivo Kociana, Ing. Ivo Strejčka poslance Evropského parlamentu, herečky GabrielyVránové, kterou s Vranovicemi spojují osobní vztahy. Dům posvětil farář Grzegorz Zych, hudební kulisu vytvořila CM Grajcár a vystoupili vVranovičtí stárci ročníku 1995.

Sociálně příznivá obec

Stavba domu pro seniory odstartovala novou etapu obce, jmenuje se sociálně příznivá obec.

Jejím cílem je zaměřit se na kvalitu života sociálně potřebných skupin obyvatel. V plánu je například takzvaná školka pro seniory. Denní stacionář by měl vzniknout v novém domě pro důchodce. Do projektu sociální pomoci je zařazen i záměr s názvem Podaná ruka. Spočívá v podpoře postiženého dítěte jednorázovou finanční částkou na léčbu, či zdravotní pomůcky.

Dům pro seniory v číslech:

Investice do výstavby:   50 mil. Kč
Investice do parkových úprav: 2 mil. Kč
Celková kapacita:   80 osob
Pokoje:    48 jedno a dvoulůžkových pokojů, 4 pokoje pro nesoběstačné
Kapacita kuchyně:   350 jídel denně
Projekt vznikl:   2007 – 2009
Stavební povolení získáno:   2010
Zahájení stavby:   03/2012
Ukončení stavby:   05/2013

Na stavbě se podíleli:

Jan Helikar, starosta, v zastoupení investora obce Vranovice
Drahomír Dofek, místostarosta, investor
Leona Tupá, architekt
Pavel Vašíček, zhotovitel
Ivo Kocian, provozovatel

Dagmar Humpolíková